Fore Kazık


Fore kazık, sağlam olmayan zeminlerde kullanılır. Yapı yüklerini sağlam zemine ulaştırmak amacı ile kullanılan bir sitem olan fore kazık, 65-80-100-120 cm çaplarında imal edilir.

Fore kazıkların yapım aşamaları şu şekilde gerçekleşir:

Zeminin istenilen kota kadar istenilen çapta açılması. 
Demir donatının kuyuya indirilmesi. 
Beton dökmek için hazırlık amaçlı Tiremie borusunun indirilmesi. 
Betonun tiremie borusu aracılığı ile dökülmesi. 
Tiremie borusunun ve varsa kılıf borusunun(keson, casing) çekilmesi. 
Fore kazık makinaları iki başlıktan oluşur. Bunlar; Bage ve Auger. Bage, işlemin yapılacağı zeminde su bulunması durumunda devreye girer. Auger ise matkap veya vidaya benzeyen ortamdaki zemini almaya yarayan aparattır. 
Fore kazık uygulaması nasıl yapılır?

Projeye uygun olarak seçilen donatılar, makinanın yardımıyla kuyuya indirilir. 
Donat yerleştirildikten sonra tiremie boruları ard arda yerleştirilir. Tiremie borularının en üste kalan kısmına beton dökümünde yardımcı olacak bir huni takılır.
Beton dökülür ve döküm işlemi tamamlandıktan sonra tiremie borusu çekilir.